Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 1. TARAFLAR
  WPOkulu Üyelik Hizmet Sözleşmesi (Sözleşme), “Soğanlık Yeni M. Pegagaz Sk. No:6/A50 Kartal/İstanbul” adresinde faaliyet gösteren WPOkulu Eğitim ve Bilişim Teknolojileri Şirketi (bundan sonra “WPOkulu” veya “Şirket” olarak anılacaktır.) ile Sözleşme’yi okuyup ve kabul eden kişi (bundan sonra “Üye” veya “Kullanıcı” olarak anılacaktır.) arasında, aşağıda detayları açıklanan koşullar dâhilinde imzalanmıştır.
 2. AMAÇ
  WPOkulu, wpokulu.co internet sitesi üzerinden verdiği ücretsiz eğitimler, ücretli eğitimler, wpkulüp üyeliği, ücretli indirilebilir dijital içerikler (video, pdf vs.), web sitesi ve yazılım eğitimleri ile bu konularda oluşturulan kaynaklar, dijital yeteneklerini geliştirme ve bu alandaki diğer üyelerle buluşma ve paylaşma imkânı veren bir üyelik hizmeti sunmayı amaçlamaktadır.
 3. TANIMLAR
  Hizmet: Şirket tarafından sunulan; üyelere yönelik ücretsiz eğitimler, ücretli eğitimler, wpkulüp üyeliği, ücretli indirilebilir dijital içerikler (video, pdf vs.), web sitesi ve yazılım eğitimleri ile bu konularda oluşturulan kaynaklar, dijital yeteneklerini geliştirme ve bu alandaki diğer üyelerle buluşma ve paylaşma imkânı veren ücretli online platformun oluşturulması.
  İnternet Sitesi: wpokulu.co isimli internet sitesi.
  İndirilebilir Dijital İçerik: Şirket tarafından belirlenen ücret karşılığında üyelerin süresiz kullanımına sunulan, ücretli özel eğitimler veya WPKulüp eğitimlerinin kapsamına dahil olmayan, video, pdf, ses, görüntü dosyaları.
  Şirket/WPOkulu: Hukuken mülkiyetini haiz bulunduğu ve üzerinde tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu hizmetleri sunan şahıs şirketi.
  Ücretli Özel Atölye/Masterclass: Ücretsiz üyeler ile WP Kulüp abonelerine sunulan, satın alan kişiye istediği zaman kullanma hakkı veren, belirli bir konu hakkında eğitim vermeyi amaçlayan belirlenen ücret karşılığı satın alınan atölye.
  Üye/Abone/Kullanıcı: Site’ye kaydolan ve sitede sunulan hizmetlerden, işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi.
  WP Kulüp: Şirket tarafından belirlenen aralıklarla yeni bir eğitim paketinin hizmete sunulduğu, üyelerin kulüpteki diğer üyelerle bir araya geldiği ücretli online platform.
 4. SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI
  4.1. WPOkulu üyesi olmak ve bu sistem içerisindeki hizmetlerden yararlanmak isteyen kullanıcılar, işbu Sözleşme hükümlerine uymayı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Üyelik Sözleşmesini kabul etmeyen kişilerin hizmetten faydalanma hakkı bulunmamaktadır.
  4.2. İşbu Sözleşme, Sözleşmeye dahil olabilecek tüm şartlarla birlikte, tarafların hak ve yükümlülüklerini açıklar ve taraflardan herhangi birinin önceden yapmış olduğu yazılı veya sözlü tüm anlaşmaların, bildirimlerin veya beyanların yerine geçer.
  4.3. Sözleşmede yer alan şartların değiştirilmesi Şirket’in yetkisinde olup, güncel şartlar internet sitesinde yer alacaktır.
 5. ÜYELİK
  5.1. Hizmet kapsamında ücretsiz olarak sunulan WPOkulu Üyeliği ve ücretli olarak sunulan WP Kulüp Aboneliği bulunmaktadır.
  5.2. WPOkulu ve WP Kulüp’e üye olmak için en az on sekiz (18) yaşında olmak ve/veya yasal mevzuat gereği sözleşme yapma ehliyetine/yetkisine sahip olmak gereklidir.
  5.3. WPOkulu üyelerinin, ücretsiz atölyelere, ücretli özel atölyelere katılmaları ve indirilebilir dijital içerikleri satın almaları veya WP Kulüp’e abone olmaları mümkündür. Üye olmayan kişilerin ücretsiz dahi olsa atölyelere katılma imkanı bulunmamaktadır.
  5.4. WP Kulüp Aboneliği, Şirket tarafından belirlenecek kontenjanlarla sınırlı olup, belirlenen kontenjanın dolması halinde üye alımı yapılmayacaktır. Yeni abone kayıtlarının açılması Şirket’in inisiyatifindedir. Yeni kaydın alınamadığı durumlarda abonelerin ücretli özel atölyeler veya ücretsiz atölyelerden yararlanma imkanı devam etmektedir.
  5.5. WP Kulüp’e abone olan kişiler, kayıt olmakla birlikte , bu sözleşmenin kurulmasından önceki dönemde WP Kulüp abonelerinin kullanımına sunulmuş olan atölyelere ve Şirket tarafından belirlenen aralıklarla yüklenecek olan yeni atölyelere erişme hakkına sahiptir. Yeni atölyelere erişimlere ilişkin karar Şirketin inisiyatifindedir.
  5.6. WP Kulüp aboneliğinin sona ermesiyle birlikte, abonelik nedeniyle erişim hakkı elde edilen atölyelere ve bu kapsamdaki her türlü içeriğe erişim hakkı kaybedilir.
  5.7. Şirket tarafından sunulan ücretli özel atölyeler, WP Kulüp üyelerine sunulan hizmet kapsamı dışında olup, WP Kulüp üyelerinin bu hizmetten yararlanabilmesi, Şirket tarafından belirlenen ücretin ödenerek atölyenin satın alınması koşuluna bağlıdır.
  5.8. Ücretli özel atölyeler, satın alan kişi tarafından süresiz olarak kullanılabilir ve indirilebilir. Atölyenin hizmete sunulduğu tarihler arasında atölyeyi satın alan üye, eğitimciler ile iletişime geçme ve geribildirim alma hakkına sahiptir. Ancak bu hak sadece atölyenin sitede hizmete sunulduğu tarihler arasında geçerli olup, bu tarihler dışında Şirket’in ve eğitimcilerin geri bildirimde bulunma taahhütleri bulunmamaktadır.
  5.9. Şirket, belirtilmiş olan üyelikler haricinde yeni üyelik çeşidi ekleme veya mevcut üyelik çeşitlerini kaldırma ve ücretli atölye hizmetinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişikliğin, mevcut üyeler bakımından esaslı ve üyenin zararına olacak şekilde bir değişiklik olması halinde üyenin hizmeti sonlandırma hakkı mevcuttur.
  5.10. Üye, mevcut üyeliği ile ilgili bilgilere internet sitesinde yer alan giriş bölümünden kullanıcı adı ve parolasını girerek ulaşabilir.
  5.11. Üye, hesap oluştururken kendisi hakkında doğru bilgileri girmekle, ücretli atölyelere veya WP Kulüp’e kaydolması halinde geçerli bir ödeme yöntemi sağlamakla yükümlüdür.
  5.12. Üyelik koşulları ve çeşitleri bakımından yapılacak değişiklikler internet sitesinde ilan edilecek olup, üye internet sitesini takip etmekle yükümlüdür. İlan edilen değişikliklerden dolayı üyenin uğrayacağı zararlardan Şirket sorumlu değildir.
  5.13. Şirket, 1 Yıllık WP Klüp Abonelik Paket hakkına sahip olanlara, kendi geliştirmiş oldukları projelere ait internet sitelerinde kullanılmak üzere WordPress Tema ve Eklentisi hediye etmekle yükümlüdür.Şirketin hediye Tema ve Eklenti verme konusundaki uygulamasını iptal etme hakkı saklıdır. Abonenin internet sitesinde kullandırılmak üzere hediye edilecek Tema ve Eklentilerin yalnızca kurulumu, Şirketin denetimi ve kontrolü altında gerçekleştirilecektir. Abonenin bu hususta bir talep hakkı yoktur.Hediye Tema ve Eklentileri ne olacağına ilişkin karar Şirket tarafından verilecektir. Abone, hediye Tema ve Eklentilerin belirlenmesinde bir seçimlik hakka sahip değildir. Şirket, hediye Temanın kurulumuna ilişkin tüm iş ve işlemleri gerçekleştireceğini taahhüt eder. WP Klüp Abonelerinin, hediye Tema ve Eklentilerin farklı bir şekilde kullandırılmasına veya bir üçüncü kişiye devrine ilişkin talepleri dikkate alınmayacaktır.
 6. ÜCRETLER VE ÖDEMELER
  6.1. WPOkulu’na üyelik ücretsiz olup, ücretli olarak belirtilen atölyeler ve indirilebilir dijital içerikler ile WP Kulüp aboneliği ücretlidir.
  6.2. Ücretli atölyeler, her atölye özelinde belirlenen ücretin ödeme sayfasında belirtilen yöntemlerle ödenmesi ve belirtilen bilgilerin doldurulması halinde satın alınabilecektir.
  6.3. WP Kulüp’e abonelik ücreti Şirket tarafından belirlenerek internet sitesinde ilan edilir. Şirket’in ücrette değişiklik yapma hakkı saklıdır. Abonelik ücreti, abonelik feshedilene kadar aylık olarak peşin ödenir. Aylık ödemelerin tahsilatı, aboneliğin aktifleştirildiği tarihten başlamak üzere her otuz (30) günde bir kez yapılır. Ancak seçilen ödeme yönetiminin kullanılamadığı veya ücretin tahsil edilemediği hallerde tahsilat tarihi değişiklik gösterebilecektir.
  6.4. İndirilebilir dijital içerik, ücretli özel atölye veya WP Kulüp kapsamında banka kartı/kredi kartı ile yapılacak ödemeler İyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. (İyzico) unvanlı sanal pos şirketi aracılığı ile yapılmakla olup, kullanıcılar ödeme için İyzico’nun web sayfasına yönlendirirler. WPOkulu tarafından kullanıcıların finansal bilgileri tutulmaz. Bu nedenle bu konudaki sorumluluk İyzico’ya aittir.
  6.5. Üye, tek seferlik ödeme veya aylık ödeme sırasında kullandığı banka/kredi kartlarının kendisine ait olduğunu, başkasına ait kartı kullanması halinde ise kart hamilinin ödeme için izninin bulunduğunu taahhüt etmektedir. Kart hamilinin izni olmadan kullanılan kartlarla ödeme yapılması halinde tüm sorumluluk üyeye aittir.
  6.6. Şirket üyelere promosyon amaçlı özel indirim kodu tanımlama hakkına sahiptir. Ancak bu durum tek taraflı ve şirketin inisiyatifinde olup, devam zorunluluğu bulunmamaktadır.
  6.7. WP Kulüp üyesinin ödemede gecikmesi veya temerrüde düşmesi halinde, hizmete erişimi dondurulabilir veya engellenebilir. Ödemenin tamamlanması halinde üyenin hizmete erişimi tekrar sağlanacaktır. Ancak ödemede gecikme durumunda, Şirket, üyeden makul ceza faizi, hatırlatma ücreti ve uygulandığı hallerde, kanuni borç tahsilat maliyetlerini talep edebilecektir.
  6.8. Şirketin hatalı olarak ücret tahsil etmesi halinde, üye tarafından yapılacak bildirimin Şirket tarafından tebliğ alındığı günden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde ücret iadesi yapılacaktır.
 7. ŞİRKET’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  7.1. Şirket, sunduğu hizmetlere ilişkin hukuki yetkinin kendisine ait olduğunu, hizmetin sunulmasında herhangi hukuki veya başka bir engelinin bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  7.2. wpokulu.co alan adında kullanıma açılan internet sitesi üzerindeki tüm kullanım ve tasarruf hakkı Şirket’e aittir.
  7.3. Şirket, Üyelerin, internet sitesinde paylaştıkları yazılardaki telif haklarını korumakla yükümlü değildir.
  7.4. Şirket, internet sitesi üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapılacak değişiklikler sitede yayınladıkları tarihten itibaren geçerli olacaktır.
  7.5. Şirket, WP Kulüp’de üyelerin birbiriyle olan ilişkilerinden sorumlu değildir.
  7.6. Verilen hizmetin bir parçası olarak Şirket, üyelerle telefon, e-mail, sms, whatsapp ve benzer dijital araçlarla iletişime geçebilir.
  7.7. Şirket, internet kesintisi, hız düşüklüğü veya üyenin kullanmakta olduğu internet hizmetindeki diğer aksaklıklardan dolayı hizmetin sunumunda yaşanan hata ve kesintilerden sorumlu olmayacaktır. Ayrıca Şirket makul bir çerçevede, kendi kontrolü dışında sayılan siber saldırı, salgın hastalık, tabii afet, savaş, terör olayları, hükümet kısıtlamaları, grev, lokavt, işçi kıtlığı, ticari ihtilaf, yangın, patlama, sel, veya diğer doğal olaylar ya da herhangi diğer bir mücbir sebepten dolayı hizmeti işbu Sözleşme kapsamında gereği gibi sunamamaktan dolayı sorumlu tutulamaz.
  7.8. Şirket, Sözleşme çerçevesinde sahip olduğu hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen üçüncü taraflara devredebilir.
 8. ÜYENİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  8.1. Üye, üyelik prosedürlerini yerine getirirken ve aldığı hizmetlerden faydalanırken işbu Sözleşme’de yer alan tüm şartlara, sitenin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu Sözleşme ile belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  8.2. Üye, internet sitesinde paylaştığı içerikler nedeniyle üçüncü kişilerin fikri ve sınai mülkiyet ve kişilik hakları dahil her türlü hakkına halel gelmediğini, kendi paylaşımları nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayacağı zararlardan ve tazminat taleplerinden bizzat sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
  8.3. Üye, hesabının kontrolünden sorumlu olup, hizmete uygunsuz erişime müsaade etmemek, üyeliği süresince şifresini ve kendisine özel detayları kimseyle paylaşmamaktan sorumludur. Üyelik devredilemez ya da bir başkasına satılamaz.
  8.4. WP Kulüp abonesi, aboneliğini takip etmekle yükümlüdür. Sözleşmeyi sona erdirmek ve aylık olarak ödenen abonelik ücretini bir sonraki ay ödemek istemeyen üye, yeni aylık üyelik döneminden en geç bir gün önce fesih yapmakla yükümlüdür. Aksi halde abonelik, takip eden dönem içinde yenilecek ve otomatik olarak tahsil edilen abonelik ücreti iade edilmeyecektir.
  8.5. WP Kulüp aboneliği sona eren üye, aboneliği süresince girdiği verileri kayıt altına almakla şahsen yükümlü olup, bu kayıtların tutulması ve kendisine sağlanması konusunda Şirket’in herhangi bir yükümlülüğünün olmadığını kabul etmektedir.
  8.6. Üye, Şirket’in yazılı izni olmadıkça, işbu Sözleşme ve hizmet kapsamında sahip olduğu hak ve yükümlülüklerini başkalarına devredemez.
  8.7. Üye, üyeliğini sahtecilik amacıyla veya hukuka aykırı diğer bir amaçla bağlantılı olarak kullanmamak; sitede kendisine ait olmayan, illegal, saldırgan (müstehcen, ırkçı, nefret söylemi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere), ayrımcı, yanıltıcı, suistimal edici, kabul edilemez, taciz edici, iftira ve hakaret içeren, müstehcen, pornografik ve fikri hakları, markaları, gizlilik yükümlülüklerini, özel hayatı ya da kişiye özel hak ve bilgileri ihlal eden veya diğer bir şekilde üçüncü kişilere zarar veren ifadeleri kullanmamaktan sorumludur.
  8.8. Üye, internet sitesinin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmamayı, aldatıcı, hileli, yanıltıcı işlemler yapmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi halde Üye, Şirketin uğrayacağı yargı masrafları ve avukatlık ücreti de dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm zararlardan sorumludur.
  8.9. Üye, üçüncü kişilere doğrudan veya dolaylı olarak vereceği tüm zararlardan şahsen sorumlu olup, üçüncü şahıslar tarafından açılacak her türlü dava, zarar veya ziyan taleplerinden Şirket’in sorumlu olmadığını, üçüncü şahıslar tarafından açılacak herhangi bir davada Şirket’in tazminat ödemekle yükümlü tutulması halinde ödenen tazminat ve her türlü masraf, zarar ziyan bakımından kendisine rücu edilebileceğini ve rücu edilen bedelin kayıtsız şartsız ödeneceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
  8.10. Hizmet’in Şirket’ten kaynaklanan bir sebeple uygun şekilde sunulmaması halinde üye, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 15. maddesinde yer alan haklarını kullanabilecektir.
 9. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESİH
  9.1. Sözleşme, üyelik kaydının oluşturulmasından itibaren geçerli olacak olup, üyeliğin Şirket veya Üye tarafından sona erdirildiği anda sona erecektir.
  9.2. WPOkulu üyeliğini sonlandırmak isteyen üye; internet sitesinden ayarlar kısmına giriş yaparak “hesabımı sil” butonuna tıklayacak ve açılan yönlendirmelerle birlikte üyeliğini sona erdirebilecektir. Hesabın silinmesi ile birlikte üyenin geçmişte girmiş olduğu tüm veriler geri getirilemeyecek şekilde silinecektir.
  9.3. WP Kulüp aboneliğini sonlandırmak isteyen üye, ayarlar kısmında “abonelikten çık” butonuna tıklayacak ve açılan yönlendirmelerle birlikte aboneliğini sona erdirebilecektir. Ancak WP Kulüp aboneliğinin sona ermesi ile abonenin geçmişte girdiği veriler silinmeyecek ve tekrar abone olunduğunda kişi verilerini görebilecektir. Abonenin, tüm verilerinin silinmesini istemesi halinde ayarlar kısmında yer alan “hesabımı sil” butonuna tıklayacak ve tüm verilerini geri getirilemeyecek şekilde silebilecektir._
  9.4. WP Kulüp aboneliği, aboneliğin iptal edildiği ay sonunda sona erecek ve Sözleşme yürürlükten kalkacaktır. Bir sonraki ay üyeliğe devam etmek istemeyen üye, yeni aylık üyelik döneminden en geç bir gün önce fesih yapmakla yükümlüdür. Aksi halde üyelik, takip eden dönem içinde yenilecek ve otomatik olarak tahsil edilen üyelik ücreti iade edilmeyecektir.
  9.5. Üyeliğin sona ermesiyle Sözleşme ve üyelik nedeniyle elde edilen tüm haklar son bulacaktır.
  9.6. Üyenin işbu sözleşmede yer alan yükümlülüklerini ve bunlara ek olarak yürürlükteki yasaları, kuralları ve her türlü düzenlemeyi ihlal ettiği şüphesinin bulunması halinde Şirket, Sözleşmeyi feshederek üyenin hizmeti kullanmasını sona erdirme veya sınırlama hakkına sahiptir.
  9.7. Şirket, WPKlüp Abonelerinin veya Üyelerinin, topluluk kurallarına aykırı hareketlerinden dolayı, Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir. Bu durumda, abonelerin veya üyelerin vermiş olduğu ücretleri geri isteme hakkı yoktur.
 10. CAYMA HAKKI
  10.1. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a dayanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15/1(ğ) maddesi uyarınca Şirket tarafından verilen hizmet elektronik ortamda anında teslim edilen gayri maddi mal kapsamında olup, cayma hakkına konu olabilecek hizmetlerin dışında yer almaktadır. Ancak işbu Sözleşme kapsamında üyeye 7 gün içerisinde kullanabileceği cayma hakkı tanınmıştır.
  10.2. Üye, Sözleşme konusu hizmetin/ürünün satın alındığı tarihten itibaren başlayacak olan 7 gün içerisinde cayma hakkına sahiptir.
  10.3. Cayma hakkının kullanılabilmesi için Üye’nin cayma talebini, satın alma tarihinden itibaren başlayacak olan 7 günlük süre içerisinde “Soğanlık Yeni M. Pegagaz Sk. No:6/A50 Kartal/İstanbul” adresine yazılı olarak veya iletisim[at]wpokulu. co adresine e-posta yolu ile ya da (0545) 456 45 elli numaralı telefona yazı ile bildirme yükümlülüğünü yerine getirmiş olması gerekmektedir. Süresi içerisinde bildirilmeyen talepler kabul edilmeyecektir.Süresi içerisinde cayma bildiriminde bulunulduğu takdirde Şirket, 7 gün içinde hizmet/ürün bedeli ve varsa teslimat masraflarını Üye’ye iade eder.
 11. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
  11.1. Şirket, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“ 6698 sayılı Kanun”) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla Şirket tarafından elde edilmiş/elde edilecek ya da üye tarafından Şirket ile paylaşılan ya da paylaşılacak kişisel verileri, Üye tarafından kendisinden talep edilen hizmetleri en etkin şekilde sunmak, sunduğu hizmetleri geliştirmek, üyelik ilişkisinin kesintisiz olarak sürdürülebilmesini ve verimliliğini sağlamak adına ve/veya internet sitesi üzerinden Üyenin kişisel hesabının oluşturulması, düzenlenmesi ve kişisel hesap üzerinden üyelik işlemlerinin yönetilmesi amacıyla ve/veya üye ve müşterileri kampanya ve fırsatlardan haberdar etmek veya hizmete ilişkin fiyat, pazarlama, diğer imkan, teklif ve bilgileri sunmak, Üyelerle etkin iletişim kurma gibi amaçlarla ya da hizmetlerin sağlandığı sistemlerin kontrolünü sağlamak ve bu sistemleri geliştirmek, hizmetlerin hukuka aykırı kullanımını engellemek adına ve bunlar dışında sair mevzuatta öngörülen hukuki sebeplerle, kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileri internet sitesinde yer alan WPOkulu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak temin etmekte ve işlemektedir.
  11.2. Üye, Aydınlatma Metni’nin okuduğunu-anladığını, aydınlatma yükümlülüğünün tam ve eksiksiz olarak yerine getirildiğini kabul ve beyan eder.
 12. UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
  12.1. İşbu Sözleşme ve Sözleşme’nin uygulanması, yorumlanması ile uyuşmazlıkların çözümü Türk Hukukuna tabi olacaktır.
  12.2. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde geçerli olmak üzere işbu Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar olan ihtilaflar için tüketici işleminin yapıldığı veya tüketicinin ikametgahının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise İstanbul Anadolu Yakası Tüketici Mahkemeleri yetkili olacaktır.
 13. İLETİŞİM
  Üye, üyelik işlemleri ile ilgili talep ve şikayetlerini “Soğanlık Yeni M. Pegagaz Sk. No:6/A50 Kartal/İstanbul” adresine yazılı olarak bildirilebilir veya iletisim[at]wpokulu. co adresine e-posta yolu ile ya da (0545) 456 45 elli numaralı telefon numarası üzerinden iletebilir. İletilen şikayet ve başvurular derhal kayıtlara alınacak, yetkili birimler tarafından değerlendirilerek çözümlenmeye çalışılacak ve en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.

Güncelleme: 11 Nisan 2022

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Gün :
Saat :
Dakika :
Saniye

Hoşgeldin !
Seni Tekrar Aramızda Görmek İstiyoruz

WP Kulüp
840TL İndirim

WP Kulüp BAŞVURU

WP Kulüp hakkında daha fazla bilgi almak istediğinizi duyduk.

Size uygun yol haritasını oluşturmak için bilgilerinizi bırakın uzmanlarımız sizi arasın.