Topluluk Kuralları

 • WPOkulu aboneleri ve üyeleri birbirlerine karşı saygılı davranmak zorundadırlar.
 • WPOkulu’nun oluşturmuş olduğu her türlü etkinlikte üyelerin veya abonelerin ırkçı, cinsiyetçi, homofobik ve genel ahlak ve kurallara aykırı nitelikte olan yorumlarına ve ifadelerine müsamaha gösterilmeyecektir. Bu tip olayların vukuu halinde, WPOkulu, Üyelik Sözleşmesinde belirtilen yaptırımları uygulayacaktır.
 • Üyeler ve aboneler tarafından, nefret içerikli yorumlar ve ifadelerin kullanılması durumunda, online etkinliklerde bu tip ifadeleri kullanan üyeler ve aboneler, etkinlikten derhal men edilecektir.
 • Bireylerin dini inancına, etnik kökenine, cinsel yönelimine, politik ve siyasi görüşlerine, fiziksel görünüşüne yönelik olarak kullanılan aşağılayıcı ve küçük düşürücü ifadeler, nefret içerikli ifadeler olarak kabul edilecektir.Bu hükümde sayılan nitelikte davranışlar örnek mahiyetindedir.
 • Üyelik Sözleşmesini ihlal ederek diğer kullanıcıların kişisel bilgilerini ifşa eden, bu bilgileri kendi çıkarları için kullanan; tehdit, taciz gibi unsurları kullanarak, rahatsız edici bir biçimde diğer kullanıcıları sürekli takip eden ve insanları şiddete yönlendirmek adına başkalarını kışkırtan davranışlarda bulunan üyelerin ve abonelerin Üyelik Sözleşmeleri derhal feshedilecektir.
 • WPOkulu, bireylerin internet sitesi kurulumu ve yayımlanması için gerekli teknik bilgileri öğrenmek ve bu konudaki tecrübe ve farkındalığı artırmak amacı ile bir araya geldiği bir platform ve topluluk kurmayı amaçlamaktadır. Üyeler birbirileri ile olan iletişimlerinde ve diyaloglarında her zaman bu amacı taşımalıdırlar.
 • Üyeler, kurum, kültür veya toplumları aşağılayıcı, küfür veya argo ifadeler kullanmayacaktır.
  Herhangi bir ticari amaç ya da telif hakkı içeren yorumlara ve ifadelere izin verilmeyecektir.
  Üyeler, provoke edici, kışkırtıcı ve saldırgan bir kullanıcı adı seçemez.
  Üyelerin, ortak etkinliklerde kendi güvenlikleri açısından kişisel ve özel bilgilerini paylaşmaması gerekmektedir.
 • WPOkulu, bu topluluk kuralları kapsamında ifade edilen ve ayrıca genel ahlak ve edebe aykırı tipte saldırgan yorumları silecektir.
 • WPOkulu, online platformlarda gerçekleştirilen etkinliklerin üyeler veya aboneler tarafından izinsiz olarak kaydedilemez.
 • WPOkulu çalışanlarına, hakaret ve küfür içeren özel mesaj atılmayacaktır. Aksi halde WPOkulu tarafından Üyelik Sözleşmesinde belirtilen yaptırımlar uygulanacaktır.